Kontakt

Šéfredaktorka:PhDr. Danuša Faktorová, PhD., MBA
Adresa:Redakcia časopisov Maxík a Zvonček
Čajakova 3, 811 05 Bratislava
Tel:+421 905 254 369
E-mail:daxe@daxe.sk
Web:www.maxik.sk
www.daxe.sk
Facebook:daxe.maxik.zvoncek
Instagram:@daxe_maxik_zvoncek
Vydavateľ:DAXE, spol. s r.o.
Čajakova 3, 811 05 Bratislava
IČO: 35 876 701
DIČ: 2021783203
IČ DPH: SK 2021783203
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 30765/B