Objednávka

Objednávam si na šk. rok 2020/2021
a) časopis Zvonček 11 čísel za šk. rok…………..ks mesačne
b) časopis Maxík 11 čísel za šk. rok …………… ks mesačne
c) časopis Zvonček bez letného magazína ……ks mesačne
d) časopis Maxík bez letného magazína ……….ks mesačne
Letný magazín vyjde 1. júna 2021.
(Požadované zakrúžkujte a doplňte počet.)

Organizácia (škola, trieda):
……………………………………………………..
Kontaktná osoba: ………………………….
Ulica: …………………………………………..
PSČ, obec: ……………………………………………
Tel., e-mail: ……………………………………
Podpis rodiča alebo učiteľa: ………………

Predplatné za Zvonček na šk. rok (11 čísel) je 7,50 €.
Predplatné za Maxíka na šk. rok (11 čísel) je 9,50 €.
Predplatné Zvončeka bez letného magazína je 6,50 €.
Predplatné za Maxíka bez letného magazína je 8,50 €.

OBJEDNAŤ časopisy si môžete poštou, telefonicky, formou sms alebo elektronickou poštou:
Redakcia časopisov Maxík a Zvonček, Čajakova 3, 811 05 Bratislava
Tel: +421 905 254 369
E-mail: daxe@daxe.sk